Karel IPG500 Ip Santral

IPG500, IPG İletişim Platformu’nun küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik olan IP telefon santralıdır
IPG500, kullanıcılara ekonomik, esnek, büyümeye ve gelişmeye açık bir iletişim sistemi sunan, IP telefon santralıdır. Temel olarak IP ve Tümleşik İletişim hizmetlerini sunan, mevcut ve geleceğe yönelik tüm ihtiyaçları karşılayabilecek yazılım tabanlı bir yapıya sahiptir. IPG500 küçük ve orta kapasiteli iletişim ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve 8 hattan 600 hatta kadar büyüyebilir.

Sistem Özellikleri

 
IPG İletişim Platformu, Linux işletim sistemi üzerine geliştirilmiş, gerçek zamanlı bir iletişim platformu olduğundan, her türlü entegrasyon ihtiyacını kolaylıkla karşılar. IPG500, 112 TDM ve 500 IP hat kapasitesine kadar büyüyebilien bir sistemdir. IPG Iletisim Platformu, salt yazılım çözümü olarak kullanılabildiği için, Linux Suse işletim sistemine uyumlu herhangi bir sunucu üzerinde de rahatlıkla çalıştırılabilir.

IPG İletişim Platformu, güncel SIP ve H323 protokollerini, kullanıcılarına pek çok esnek servisi sunabilecek düzeyde destekler. Esnek ve geliştirmeye açık yazılım yapısı, kullanıcıların gün geçtikçe artan oranda ihtiyaç duydukları pek çok web tabanlı islemi yapmalarına, gelen çağrıların otomatik olarak karşılanması (IVR), ses kayıt (VR), sesli mesaj kutuları (VM), sesli mesajların e-posta ile gönderimi (VM2EM), anlık mesajlaşma (IM), anlık durum bilgisinin (Presence) izlenmesi, Microsoft Outlook© entegrasyonu gibi pek çok tümleşik iletişim özelliklerini de bünyesinde barındırır.

Tüm sistem yapısı, sunucu üzerinde bulunan web sunucusu üzerinden programlanır ve yönetilir. Web altyapısı sayesinde sistem hem yakından hem de uzaktan rahatlıkla programlanır, yönetilir ve kişiselleştirilebilir.

Sistem RTP proxy özelliği sayesinde NAT arkasından kullanım için port yönlendirmelerine, VPN yapılarının kurulmasına gerek kalmaksızın kolay ve hızlı uzak IP abone kullanımına olanak sağlar.

Anahtar Özellikleri

 • IPG Iletişim Platformu esnek yapısı sayesinde ihtiyaçlara ve kullanım koşuluna uygun yapıda değiştirilerek, TDM yapıdan hibrid yapıya ya da direkt salt IP yapıya dönüştürülebilir.
 • Tüm özelliklerin sistemin üzerinde bulunması sayesinde, istenildiği an, hızlıca ve ek donanım maliyetine girmeden ihtiyaç duyulan özelliklere geçiş sağlanabilir.
 • Sistem hem IPv6 yapısı hem de IPv4 yapısı ile uyumlu olup, bu hibrid yapı sayesinde IPv4’ten IPv6’ya kademeli geçiş yapma fırsatı sunarak, maliyet avantajı sağlar.

Kullanıcı Özellikleri

Abone Servisleri

 • Müşteri kodu ile arama
 • Otomatik arama
 • Bekletme müziği
 • Meşgulde sıraya girme
 • Geri arama seçeneği
 • Çağrı aktarma
 • Çağrı tutma ve bilgi alma
 • Çağrı park etme ve park edilen
 • Çağrıyı geri alma
 • Çağrı yakalama
 • Çağrı transfer
 • Şef sekreter özelliği
 • Konferans
 • Rahatsız edilmeme
 • Kapı rölesi aktifleme
 • Çağrı yönlendirme
 • Uzaktan çağrı yönlendirme
 • Kulaklık kullanıcısı abone
 • Acil hat
 • Araya girme
 • Otomatik ya da seçerek dış hat alma
 • Son numarayı tekrar arama
 • Dış hat bağlama
 • Dış hat düşürme
 • Dış hat işaretli erişim
 • Paralel çalma
 • Telefon kilitleme
 • Hatırlatma ve uyandırma servisi
 • Seri arama
 • Ses seviyesi ayarlama
 • Bekçi kodu

Otel Servisleri

 • Check-in ve check-out
 • Otel odası durum sorgulama
 • Otel odası abonesi belirleme
 • Minibar ücretlendirme
 • Yer belirtme servisi
 • Arama yetki seviyesi
 • Uyandırma servisi (Grup ya da kisi)
 • Otel uygulamaları ile entegrasyon

Çağrı Kayıt Servisleri

 • Çağrı kayıt dökümü
 • Çağrı raporlama
 • Kontör sinyali algılama
 • Kutup değisikligi algılama
 • Kontör fiyatı girme
 • Tarife tabloları

Sistem Servisleri

 • Otomatik dış hat bekletme
 • Otomatik sistem kontrolü
 • Abone yetki seviyeleri
 • Çağrı kısıtlama
 • Dış hat görüşme süresi
 • Seri çağrı aktarma
 • Eşit dıs hat yük dağılımı
 • Dogrudan aboneye erişim
 • Farklı zil kadansları
 • Operatöre eşit yük dağılımı
 • Araya girme yetki kontrolü
 • Harici çağrı yönlendirme
 • Esnek numaralandırma özelliği
 • Otomatik yön seçim programı (LCR)
 • Dış hat erişim grupları
 • Otomatik dış hat kontrolü
 • Bekletme müziği
 • Gece servisi
 • Dahili abone grupları
 • Uzaktan programlama özelliği
 • Dıs hattın çalacağı aboneyi belirleme
 • Enerji kesintilerinde dış ve iç hat bağlama
 • Sistem sorgulama
 • Sistem yöneticisi atama
 • Ton ve darbe atama seçeneği
 • Ağ uygulamaları
 • Ayarlanabilir ton kadansları
 • Ayarlanabilir çatalaltı süresi
 • QSIG desteği
 • Yedek CPU

ISDN Servisleri

 • Ücretlendirme: Çağrı başında (AOC-S), Çağrı esnasında (AOC-O), Çağrı sonunda (AOC-E)
 • Arayan numarayı gösterme (CLIP)
 • Arayan numarayı kısıtlama (CLIR)
 • Arayan numarayı gösterme (COLP)
 • Arayan numarayı kısıtlama (COLR)
 • Çağrı yönlendirme (CFU, CFB, CFNR)
 • Çağrı bekletme (CW)
 • Meşgul aboneye erişim (CCBS)
 • Doğrudan dahili arama (DDI)
 • Çağrıyı tutma (CH)
 • Çoklu abone numaralandırma (MSN)
 • Terminal portatifliği (TP)
 • Mesaj alma ve gönderme (UUS)
 • Üçlü konferans özelliği
 • Noktadan-noktaya bağlantı
 • Noktadan-çok noktaya bağlantı

Dökümanlar


IPG 500 Fiyat :  00.00 TL 

Kullanım Kılavuzu
Programlama kılavuzu